Tulehduksellisten sytokiinien vaikutus CB1- ja CB2-reseptoreihin immuunisoluissa.

Tutkimuksessa tutkittiin tulehdusta aiheuttavilla sytokiineillä CB1- ja CB2-kannabinoidireseptorien vaikutusta immuunisoluihin, koska CB1- ja CB2-reseptoreilla, ja niiden signaloinnilla vaikuttaisi olevan anti-inflammatorista sekä neuroprotektiivista vastetta neuroinflammatorisiin sairauksiin. Kannabinoidit pystyvät mm. vaimentamaan tulehduksellisia sytokiinejä, mutta sytokiinien tarkkaa vaikutusmekanismia CB1- ja CB2-reseptorien toimintaan ei tunnetta.

Tutkimuksessa verrattiin ääreisverenkierron immuunisoluja sekä terveeltä verrokkiryhmältä että MS-tautia sairastavilta. CB1- ja CB2-viestiRNA koko verestä, valkosoluista ja T-soluista määriteltiin qRT-PCR-menetelmällä (suom. reaaliaikainen polymeraasi-ketjureaktio). CB1- ja CB2-proteiini määriteltiin virtaussytometrisin menetelmin. CB1- ja CB2-reseptorin signalointia valkosoluissa tutkittiin Western blot-menetelmällä (Western blotting for Erk1/2).

Tutkimuksen perusteella IL-1β, IL-6 ja TNF-α sytokiinien esiintyminen vaikuttaa CB1 -ja CB2-reseptorien ylössäätelyyn koko veressä sekä valkosoluissa. MS-tautia sairastavilla havaittiin CB1- ja CB2-reseptorien ylössäätelyä, sekä kohonnutta IL-1β, IL-6 ja TNF-α viestiRNA:n esiintymistä veressä, terveeseen verrokkiryhmään verrattuna. Tulehdukselliset sytokiinit vaikuttavat CB1- ja CB2-reseptorien ylössäätelyyn, mikä voi selittää niiden kohonneen esiintyvyyden inflammatorisissa sairauksissa, kuten MS-taudin kohdalla.

 


 

Effects of pro-inflammatory cytokines on cannabinoid CB1 and CB2 receptors in immune cells.

Jean-Gilles L1, Braitch M, Latif ML, Aram J, Fahey AJ, Edwards LJ, Robins RA, Tanasescu R, Tighe PJ, Gran B, Showe LC, Alexander SP, Chapman V, Kendall DA, Constantinescu CS.
Division of Clinical Neuroscience, School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, UK.

AIMS:
To investigate the regulation of cannabinoid receptors CB1 and CB2 on immune cells by pro-inflammatory cytokines and its potential relevance to the inflammatory neurological disease, multiple sclerosis (MS). CB1 and CB2 signalling may be anti-inflammatory and neuroprotective in neuroinflammatory diseases. Cannabinoids can suppress inflammatory cytokines but the effects of these cytokines on CB1 and CB2 expression and function are unknown.

METHODS:
Immune cells from peripheral blood were obtained from healthy volunteers and patients with MS. Expression of CB1 and CB2 mRNA in whole blood cells, peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and T cells was determined by quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR). Expression of CB1 and CB2 protein was determined by flow cytometry. CB1 and CB2 signalling in PBMC was determined by Western blotting for Erk1/2.

RESULTS:
Pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6 and TNF-α (the latter likely NF-κB dependently) can upregulate CB1 and CB2 on human whole blood and peripheral blood mononuclear cells (PBMC). We also demonstrate upregulation of CB1 and CB2 and increased IL-1β, IL-6 and TNF-α mRNA in blood of patients with MS compared with controls.

CONCLUSION:
The levels of CB1 and CB2 can be upregulated by inflammatory cytokines, which can explain their increase in inflammatory conditions including MS.

© 2015 The Authors. Acta Physiologica published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Scandinavian Physiological Society.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25704169

 


 

Mainokset