Mast cells and inflammation.

Authors:
Theoharides TC1, Alysandratos KD, Angelidou A, Delivanis DA, Sismanopoulos N, Zhang B, Asadi S, Vasiadi M, Weng Z, Miniati A, Kalogeromitros D.
Biochim Biophys Acta. 2012 Jan;1822(1):21-33. doi: 10.1016/j.bbadis.2010.12.014. Epub 2010 Dec 23.

Mast cells are well known for their role in allergic and anaphylactic reactions, as well as their involvement in acquired and innate immunity. Increasing evidence now implicates mast cells in inflammatory diseases where they are activated by non-allergic triggers, such as neuropeptides and cytokines, often exerting synergistic effects as in the case of IL-33 and neurotensin. Mast cells can also release pro-inflammatory mediators selectively without degranulation. In particular, IL-1 induces selective release of IL-6, while corticotropin-releasing hormone secreted under stress induces the release of vascular endothelial growth factor. Many inflammatory diseases involve mast cells in cross-talk with T cells, such as atopic dermatitis, psoriasis and multiple sclerosis, which all worsen by stress. How mast cell differential responses are regulated is still unresolved. Preliminary evidence suggests that mitochondrial function and dynamics control mast cell degranulation, but not selective release. Recent findings also indicate that mast cells have immunomodulatory properties. Understanding selective release of mediators could explain how mast cells participate in numerous diverse biologic processes, and how they exert both immunostimulatory and immunosuppressive actions. Unraveling selective mast cell secretion could also help develop unique mast cell inhibitors with novel therapeutic applications. This article is part of a Special Issue entitled: Mast cells in inflammation.

Copyright © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21185371/

 

Syöttösolut ja inflammaatio.

Syöttösolut tunnetaan niiden roolista allergisissa ja anafylaktisissa reaktioissa, kuten myös niiden osuudesta hankitun ja synnynnäisen immuunijärjestelmän muodostumiseen. Kasvava todistusaineisto yhdistää syöttösolut tulehduksellisiin sairauksiin, missä niitä aktivoivat ei-allergeeniset tekijät kuten neuropeptidit ja sytokiinit, usein käyttäen hyväksi IL-33:n synergisiä tekijöitä. Syöttösolut voivat myös vapauttaa selektiivisesti tulehduksellisia mediaattoreita ilman degranulaatiota. Yksityiskohtaisemmin, IL-1 aiheuttaa IL-6:n selektiivisen vapautumisen, samalla kun corticotropinin-vapauttajahormoni piiloutuu stressin myötä, aiheuttaen endoteelien kasvavaa vapautumista verenkiertoon. Monet tulehdukselliset sairaudet liittyvät syöttösolujen ja T-solujen väliseen kommunikaatioon, kuten atooppinen ihottuma, psoriasis ja MS-tauti, joita kaikkia pahentaa stressi. Miten syöttösolu-differentiaalivaste säännöstyy on selvittämättä. Alustava todistusaineisto osoittaa, että mitokondriolliset funktiot ja dynamiikat kontrolloivat syöttösolujen degranulaatiota, mutta eivät niiden selektiivistä vapautumista. Viimeaikaiset löydökset myös osoittavat, että syöttösoluilla on immunologisia ominaisuuksia. Mediaattorien selektiivisen vapautumisen ymmärtäminen voi selittää, miten syöttösolut osallistuvat lukuisiin käänteisiin biologisiin prosesseihin, ja miten ne käyttävät hyväkseen immunostimulatiivisia ja immunosuppressiivisia vasteita. Selektiivisten syöttösolujen piiloutumisen purkaminen voisi auttaa kehittämään uniikkeja syöttösolujen estäjiä, yhdessä uudenlaisten terapeuttisten menetelmien kanssa.

 


 
Effects of pro-inflammatory cytokines on cannabinoid CB1 and CB2 receptors in immune cells.

Jean-Gilles L1, Braitch M, Latif ML, Aram J, Fahey AJ, Edwards LJ, Robins RA, Tanasescu R, Tighe PJ, Gran B, Showe LC, Alexander SP, Chapman V, Kendall DA, Constantinescu CS.
Division of Clinical Neuroscience, School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, UK.

AIMS:
To investigate the regulation of cannabinoid receptors CB1 and CB2 on immune cells by pro-inflammatory cytokines and its potential relevance to the inflammatory neurological disease, multiple sclerosis (MS). CB1 and CB2 signalling may be anti-inflammatory and neuroprotective in neuroinflammatory diseases. Cannabinoids can suppress inflammatory cytokines but the effects of these cytokines on CB1 and CB2 expression and function are unknown.

METHODS:
Immune cells from peripheral blood were obtained from healthy volunteers and patients with MS. Expression of CB1 and CB2 mRNA in whole blood cells, peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and T cells was determined by quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR). Expression of CB1 and CB2 protein was determined by flow cytometry. CB1 and CB2 signalling in PBMC was determined by Western blotting for Erk1/2.

RESULTS:
Pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6 and TNF-α (the latter likely NF-κB dependently) can upregulate CB1 and CB2 on human whole blood and peripheral blood mononuclear cells (PBMC). We also demonstrate upregulation of CB1 and CB2 and increased IL-1β, IL-6 and TNF-α mRNA in blood of patients with MS compared with controls.

CONCLUSION:
The levels of CB1 and CB2 can be upregulated by inflammatory cytokines, which can explain their increase in inflammatory conditions including MS.

© 2015 The Authors. Acta Physiologica published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Scandinavian Physiological Society.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25704169

 

Lyhyt suomennos:

Kannabinoideista neuroprotektiivista ja anti-inflammatorista hyötyä sen myötä, miten tiettyjen sytokiinien esiintyminen vaikuttaa CB1 -ja CB2-reseptorien aktiivisuuteen. Eli kannabinoidit suojaavat tulehdukselta ja suojaavat hermostoa. Yksityiskohtaisemmin, IL-1β, IL-6 ja TNF-α esiintyminen vaikuttaa CB1 -ja CB2-reseptorien aktiivisuuteen ja MS-tautia sairastavilla kyseiset sytokiinit ovat koholla terveeseen verrokkiryhmään verrattuna. Tutkimuksen perusteella tulehdukselliset sytokiinit vaikuttavat CB1 -ja CB2-reseptorien aktiivisuuteen, mikä selittää kyseisten reseptorien toiminnan kohonnutta aktiivisuutta MS-tautia sairastavilla.

 


 

Mainokset